برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 30 آذر 1398
کد 712

بازدید هیات وزارتی از دانشکده

...
روز چهارشنبه مورخه 98/9/27 نمایندگان دبیرخانه ی شورای تخصصی آموزشی و دندانپزشکی ( جناب آقای دکتر لفظی و جناب آقای دکتر سمیاری) از دانشکده دندانپزشکی تبریز بازدید نمودند و به بحث و تبادل نظر با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان پرداخته و سپس با ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه دیدار نمودند و مشکلات موجود در دانشکده را انعکاس نمودند. سپس از بیمارستان دانشکده بازدید نمودند.
 
آلبوم تصاویربازدید هیات وزارتی از دانشکده

بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده
بازدید هیات وزارتی از دانشکده