برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1398
کد 709

برگزاری جلسه هماهنگی تشکلهای دانشجوئی در زمینه ی فعالیتهای پژوهشی

...
به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و رئیس مرکز تحقیقات دانشجویی ، جلسه هماهنگی فعالیتهای پژوهشی با حضور مسئولین دانشکده و روسای تشکلهای دانشجویی دانشکده تشکیل شد و مقرر گردید با هماهنگی آقای دکتر آیدین سهرابی و خانم دکتر مریم کوه سلطانی ابتدا نیازسنجی و سپس برنامه ریزی در خصوص اقدامات تشکلها صورت گیرد.