برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 2 آذر 1398
کد 699

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

...
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
       دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیلان مقاطع فوق تخصص، تخصص،phdیا کارشناسی ارشد رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم جهت هماهنگی های لازم تا پایان وقت اداری مورخ 15/9/98 به معاونت آموزشی دانشکده یا مدیریت مرکز تحقیقات مربوطه مراجعه نمايند. مهلت تعيين شده غير قابل تمديد خواهد بود.
 
شرايط عمومي:
-        تدين به دين مبين اسلام با يکي از اديان رسمي کشور
-        تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
-        عدم تعهد خدمت به ساير دانشگاهها و يا موسسات وابسته به آن
-        عدم وابستگي استخدامي به سازمانها، موسسات آموزشي عالي ويا ساير نهادهاي دولتي
 
 
حداقل شرایط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي  آموزشی - متعهد خدمت در
دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی تبريز
 • داشتن معدل 17 و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکتری حرفه ای ،ارشد و Ph.D
 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی)
 • داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده ISI به عنوان نفر اول یا نویسنده رابط
 • کسب حداقل 70% نمره آزمون مصاحبه
 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل 30 امتیاز بر اساس شاخص های ذیل :
 
الف) فعاليت آموزشی: ( حداقل 12 امتیاز ، حداکثر 24 امتیاز)
 • ارائه فعالیت تدریس به عنوان مدرس حداقل 12 واحد درسی سالانه یا حداقل 80 درصد فعالیت  بالینی مورد انتظار با تایید بخش ،مدیر گروه و دانشکده مربوطه (هرواحد درسی 5/1 امتیاز)
 
ب) فعاليت تحقیقاتی : (حداقل 5 امتیاز )
1) چاپ مقاله
 • چاپ  حداقل  یک  مقاله  ISI  به عنوان نویسنده رابط (هر مقاله 5 امتیاز)
 • نفراول یا نویسنده رابط مقالات PubMed يا Scopus: ( هرمقاله 3 امتیاز)
 • به ازاء چاپ  هرمقاله  نفر اول یا نویسنده  رابط در مجلات  لیست  سیاه ( سامانه  نوپا) 5-  امتیاز
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالاتISI : هر مقاله 1 امتیاز IF +5/0      
 • نفر غیر از اول یا  نویسنده غیر رابط  مقالات  PubMed يا Scopus: هرمقاله 5/0 امتیاز
 • به ازاء چاپ  هر مقاله نفر غیراول یا نویسنده غیررابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-   امتیاز
 
انتظار می رود حداقل 75% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.
2) استنادات علمی (حداکثر 5 امتياز)
 • میزان ارجاعات  به مقالات  منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع، 25/0 امتیاز
ج) فناوری
 • ارائه و اجرای طرح های فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 15 امتیاز به عنوان مجری اصلی و 5 امتیاز برای همکار اصلی)
 • ارائه و اجرای طرح های فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هرطرح 5 امتیاز برای عنوان مجری اصلی و 3 امتیاز برای همکار اصلی)
توضیح: هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائيديه  شورای فناوری  بوده و یا  به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
 
د) جذب گرنت­
 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر 40 میلیون ريال، 1 امتیاز (حداکثر 10 امتیاز)
 • گرنت بين­المللی: به ازای هر معادل ريالی گرنت ملّی، 2 امتیاز (حداکثر 15 امتیاز)
 
توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.
 
 
حداقل شرایط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي پژوهشي- متعهد خدمت در مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
 
 • داشتن مدرک معتبر علمی Ph.D یا دکتری تخصصی در رشته متناسب با مرکز تحقیقات مربوطه
 • چاپ حداقل 3 مقاله ISI  به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده رابط که حداقل یکی از آن ها دارای ضریب تاثیر بالاتر از 2 باشد؛ بدیهی است علاوه بر سه مقاله ISI شرطی، سایر مقالات متقاضی نیز در امتیازگذاری لحاظ خواهند شد.
 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی) با توانائی به زبان انگلیسی آکادمیک مورد تائید شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل 30 امتیاز بر اساس شاخص های ذیل:
 
الف) فعاليت آموزشی: (حداکثر 5 امتیاز)
 
 • ارایه مواد آموزشی و یا فعالیت تدریسی به عنوان مدرس در کارگاهها یا برنامه های آموزشی مرتبط با وظایف (هر واحد درسی، یا هر کارگاه 8 ساعته، یک امتیاز؛ يا تهيه هر بسته آموزشی مجازی 5 امتیاز)
 
ب) فعاليت تحقیقاتی
 
1) چاپ مقاله
 • نفر اول یا نویسنده رابط مقالات ISI : هر مقاله 5 امتیاز × IF + 2
 • نفر اول یا نویسنده رابط مقالات PubMed يا Scopus: هر مقاله 3 امتیاز
 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول یا نویسنده رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-  امتیاز
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات ISI : هر مقاله 1 امتیاز IF +  5/0   
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات PubMed يا Scopus: هر مقاله 5/0 امتیاز
 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر غیر اول یا نویسنده غیر رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-   امتیاز
 
انتظار می رود حداقل 75% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.
 
2) استنادات علمی (حداکثر 5 امتياز)
 • میزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع، 25/0 امتیاز
ج) فناوری
 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 15 امتیاز به عنوان مجری اصلی و 5 امتیاز برای همکار اصلی)
 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 5 امتیاز برای عنوان مجری اصلی و 3 امتیاز برای همکار اصلی)
توضیح : هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائيديه شورای فناوری بوده و یا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
 
د) جذب گرنت­
 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر 40 میلیون ريال، 1 امتیاز (حداکثر 10 امتیاز)
 • گرنت بين­المللی: به ازای هر معادل ريالی گرنت ملّی، 2 امتیاز (حداکثر 15 امتیاز)
 
توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.
 1. امتيازات مکتسبه، مربوط به همان سال (برای مستندات انگلیسی زبان، سال میلادی و برای سایر موارد سال شمسی) بوده، قابل ذخيره برای سال بعد نيست.
 2. اشتغال فرد هيات علمی پژوهشی متعهد خدمت، به صورت تمام وقت بوده و به هيچ عنوان مجاز به فعاليت آموزشی ، پژوهشی و درمانی در خارج از مراکز تحقیقاتی دانشگاه نخواهد بود.(در موارد استثنائی اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری الزامی است.)
 3. تقاضاها و مدارک رسیده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پس از امتیاز گذاری مستندات برای مصاحبه با کمیته دانشگاهی و جمع بندی امتیازات مستندات و مصاحبه و با لحاظ کردن تعداد مجوزهای جذب نیروی متعهد خدمت دانشگاه انتخاب خواهند شد.
 4. افراد متقاضی،  مجاز به شرکت در فراخوان یک مرکز تحقیقاتی می باشند.
 
 
لیست رشته های مورد نیاز دانشکده ها برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت
دندانپزشکی دندانپزشکی اطفال دندانپزشکی اطفال تخصص 1 نفر زن /مرد
دندانپزشکی جامعه نگر دندانپزشکی جامعه نگر (Ph.D سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی یا دانشنامه تخصصی ،دندانپزشکی اطفال ،پریودنتیکس،دنداپزشکی ترمیمی ،پروتز و بیماریهای دهان ) Ph.D  یا تخصص 1 نفر زن /مرد
پریودنتیکس پریودنتیکس تخصص ا نفر زن /مرد
جراحی دهان و فک و صورت جراحی دهان و فک و صورت تخصص 1 نفر زن /مرد