برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1398
کد 662

جلسه شورای آموزشی مورخ 98/5/2

...

جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخ 2/5/98 راس ساعت 9:30 در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

 • خانم دکتر یاسمینه به عنوان رئیس بخش آموزشی جامعه نگر معرفی گردیدند .
 • در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 گزارشی ارائه گردید و در راستای بهبود کیفیت ارزیابی پایان ترم مقرر گردید مدرسان محترم مباحث درسی ، به صورت چرخشی در هر سال تغییر نمایند .
 • در راستای تدوین شیو نامه نظارت مستمر بر شیوه تدریس اعضای هیات علمی ، مدیران محترم گروههای آموزشی پیشنهاد های خود را ارائه نمودند  و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 1. در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ، در هر گروه آموزشی 2 نفر از اعضای هیات علمی که کمترین سابقه تدریس را دارند ، گروه هدف خواهند بود . بدیهی است گروه هدف در نیمسال های بعدی با توجه به شرایط و نیازمندیها تغییر خواهد کرد .
 2. چک لیست شیوه تدریس از طریق اتوماسیون اداری به کارتابل اعضای هیات علمی که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت ارسال خواهد شد و به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد که به صورت Random یکی از جلساتی که براساس برنامه ریزی گروه آموزشی مقرر شده است ، ایشان تدریس درس مشخصی را به عهده داشته باشند  ، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
 3. جهت ارزیابی از کلاس درس فیلمبرداری خواهد شد .
 4. فیلم تهیه شده از کلاس درس در کمیته نظارت بر شیوه تدریس اعضای هیات علمی  ، با حضورمدیر گروه آموزشی مربوطه ، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
 • بر عدم ارزشیابی اساتیدی که در تدریس دروس نظری ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 کمتر از 4 جلسه مشارکت خواهند نمود ، تاکید گردید و مقرر شد برنامه ریزی جهت تدریس دروس به نحوی صورت گیرد که هر عضو هیات علمی مسئولیت تدریس حداقل 4 جلسه ، از مجموع جلسات  هر یک از دروس نظری ارائه شده که بنا بر برنامه ریزی گروه آموزشی مقرر شده است در تدریس آن مشارکت داشته باشند ،  را به عهده داشته باشند.
 • مسئول محترم EDO دانشکده ، سرکار خانم دکتر کوه سلطانی ، گزارشی در خصوص جلسات شورای توسعه آموزشی دانشگاه ارائه نمودند و به اطلاع مدیران محترم گروههای آموزشی رسانده شد که کلیه اعضای هیات علمی باید تا پایان شهریور ماه سالجاری طرحهای درس خود را ، جهت بارگزاری در سایت دانشکده ، از طریق مسئول EDO گروه آموزشی،  به مسئول EDO دانشکده تحویل دهند .
 
 • در خصوص لزوم ثبت ابلاغهای اجرائی کلیه اعضای عیات علمی در سایت معاونت آموزشی دانشگاه اطلاع رسانی لازم صورت گرفت .
 • با حذف پزشکی دروس آن دسته از دانشجویان رشته دندانپزشکی که در امتحان پایان نیمسال یکی از دروس خود در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ، نتوانسته اند شرکت نمایند و گواهی استعلاجی مربوطه را به اداره آموزش دانشکده تحویل داده اند ، موافقت گردید .
 • برنامه عملی دوره کلینیک در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مورد بررسی و تائید قرار گرفت .
سپس درخواستهای موردی دانشجویان ، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه رأس ساعت 10:30 به پایان رسید.