برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1398
کد 660

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر امیر مهرابی

...
روز چهارشنبه مورخ  1398/5/9  جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر امیر مهرابی دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی با عنوان  " بررسی اثر کاربرد آنتی سپتیک در داخل ایمپلنت بر میزان سایتوکین های پیش التهابی اینترلوکین IL-1β و اینترلوکین IL-6 در مایع شیار لثه ایی محل تماس ایمپلنت و اباتمنت" تشکیل شد.
(استاد راهنما : جناب آقای دکتر رامین نگاهداری - استاد مشاور: جناب آقای دکتر فریدون پرنیا و جناب آقای دکتر علیرضا گرجانی )