برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1398
کد 654

جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر آزاده مدنی پور دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

...
روز چهارشنبه مورخ 98/05/1 جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر آزاده مدنی پور دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس با عنوان " تعیین اثر فاکتور های رشدی تغلیظ شده بر روی تکثیر و اتصال سلول های فیبروبلاست لثه ای انسانی در سطح تیتانیوم- مطالعه آزمایشگاهی" تشکیل شد.( استاد راهنما : سرکار خانم دکتر معصومه فرامرزی  – استاد مشاور : سرکار خانم دکتر مهرنوش صدیقی - سرکار خانم دکتر لیلا روشنگر)