برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 اسفند 1397
کد 600

جلسه شورای آموزشی مورخه 97/12/12

...
جلسه شورای آموزشی روز یکشنبه مورخه 97/12/12 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
  • در خصوص برگزاری کارگاههای اخلاق با مبانی اخلاق در پژوهش و اخلاق در نشر دستیاران تخصصی در مورخ 97/12/13 و کارگاههای اخلاق پژوهش مربوط به اعضای هیات علمی در روزهای پنجشنبه اطلاع رسانی لازم صورت گرفت و بر لزوم شرکت دستیاران تخصصی و اعضای هیات علمی در کارگاههای مذکور تاکید گردید.
  • با ارائه واحد های رساله پایاننامه 1 و 2 و 3 دانشجویان رشته دندانپزشکی مقطع دکتری عمومی در ترم های 9 و 10 و 11 موافقت گردید.
  • مقرر گردید اعضای هیات علمی که در دو سال آخرخدمت خود  و در شرف بازنشستگی می باشند و یا در حال اتمام تعهد دوره عمومی و تخصصی می باشند،  صرفاً به عنوان استاد راهنمای دوم و یا استاد مشاور در پایاننامه های دانشجویان و دستیاران تخصصی مشارکت داشته باشند  ، تا قطع همکاری ایشان با دانشکده خللی در روند تکمیل پایاننامه دانشجویان و دستیاران تخصصی ایجاد نکند.
  • در خصوص طرح اجرایی ورود آموزش دندانپزشکی به عرصه توضیحاتی ارائه و کلیات طرح مصوب گردید و مقرر شد با در نظرگرفتن فضایی دیگر بعنوان کلینیک ویژه شماره 2 دانشکده (در محل کلینیک اسدآبادی) ، اجرای طرح به صورت مرحله ای ، از واحدهای عملی مربوط به گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی شروع گردد و در مراحل بعد این طرح در خصوص واحدهای درمان جامع دندانپزشکی و سایر واحدهای عملی اجرا گردد.
  • در خصوص پایش آزمونهای دانشکده در نیمسال 971 توضیحاتی ارائه گردید و مقرر شد مطابق تاکید معاونت آموزشی دانشگاه ، گروههای آموزشی صورتجلسه مربوط به جلسات بررسی نتایج تحلیل آزمونهای پایان نیمسال مربوط به آن گروه را ، به معاونت آموزشی دانشکده ارسال نمایند.