برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 11 دي 1397
کد 571

جلسه مورخ 1/10/97

...
در طی این جلسه با حضور منتورهای تعیین شده و اعضای شورای مرکزی به همراه خانم دکتر قاسمی چگونگی برقراری ارتباط با منتی ها، محدوده عملکرد منتورها، نحوه راهنمایی دانشجویان، ارائه توضیحات متناسب با منتی ها، تعیین وظایف و سرفصل امور منتورها، تعیین حقوق و وظایف منتیها و کلیاتی در مورد تفاوت منتورینگ و دیگر عناوین مشابه، لزوم حفظ حریم شخصی توسط منتورها و همچنین برقراری ارتباط منتی ها با اعضای شورای مرکزیدر صورت نیاز، به منتور های حاضر در جلسه توسط خانم اسماعیلیان و آقای فضل زاده ارائه شد. در نهایت نکات مهم دیگری را خانم دکتر قاسمی سرپرست دفتر منتورینگ دانشکده به دانشجویان ارائه نمودند و این جلسه مقدمه‌ای برایجاد و استحکام بخشی به رابطه بین منتورها بو منتی ها گشت.