برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397
کد 564

تشکیل دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی

...
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده در مورخ 97/9/26 رأس ساعت 12 با موضوع بررسی راهکارهای افزایش رنکینگ دانشکده در سیستم های رتبه بندی ملی و بین امللی برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر محمد سمیعی معاون پژوهشی دانشکده توضیحاتی در خصوص سیستمهای رتبه بندی ارائه دادند. سپس اعضای هیات علمی به بیان نظرات و راهکارهای افزایش این رتبه بندی پرداختند. جلسه ساعت 13 با جمع بندی خانم دکتر شیرمحمدی پایان یافت.
آلبوم تصاویرتشکیل دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی

دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی
دومین جلسه شورای عمومی دانشکده دندانپزشکی