برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 21 مهر 1397
کد 527

بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك طرح تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز

...
معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،جناب آقاي دكتر جان بابايي و رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز جناب آقای دکتر صومی  روز چهارشنبه ١٨ مهر ماه از بيمارستان و كلينيك طرح تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز بازديد نمودند و در جريان عملكرد بيمارستان و كلينيك اين دانشكده در جهت ارايه خدمات به اقشار مختلف بويژه بيماران خاص قرار گرفتند.
 
آلبوم تصاویربازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك طرح تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز

بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز
بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان و كلينيك تحول سلامت دانشكده دندانپزشكي تبريز