برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 15 مهر 1397
کد 524

برگزاری جلسه مدیریت مصارف و منابع دانشکده با حضور مدیران گروههای آموزشی و مسئولین و منشی های بخش های آموزشی دانشکده

...
در تارخ 97/7/9 با حضور مدیران گروههای آموزشی و در تاریخ 97/7/10 با حضور مسئولین و منشی های اتاق مواد بخشها ، در خصوص مدیریت مصارف و منابع دانشکده جلسه ای برگزار و در خصوص راههای صرفه جویی در مواد و جلوگیری از استفاده نابجا و بیش از حد معمول وسایل و مواد دندانپزشکی و چگونگی اختصاص صحیح منابع موجود در امر آموزش دانشجویان و درمان بیماران مطالبی توسط ریاست دانشکده و سایر همکاران ارائه و تصمیمات لازم اخذ گردید.
آلبوم تصاویربرگزاری جلسه مدیریت مصارف و منابع دانشکده با حضور مدیران گروههای آموزشی و مسئولین و منشی های بخش های آموزشی دانشکده

برگزاری جلسه مدیریت مصارف و منابع دانشکده
برگزاری جلسه مدیریت مصارف و منابع دانشکده
برگزاری جلسه مدیریت مصارف و منابع دانشکده
برگزاری جلسه مدیریت مصارف و منابع دانشکده