برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1397
کد 502

برگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"

...
روز دوشنبه مورخ 97/5/29 با حضور دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی جناب آقای محمد حسین کاشفی ، کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان" برای کارمندان دانشکده برگزار گردید. در این دوره تعداد 110 نفر از کارمندان دانشکده شرکت کرده و از آموزشهای مربوطه بهره مند شدند.
آلبوم تصاویربرگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"

برگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"
برگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"
برگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"
برگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"
برگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"
برگزاری کلاس آموزشی و کارگاهی "فرسودگی شغلی کارکنان"