برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 17 مرداد 1397
کد 496

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر شیدا منعم محرر

...
روز دوشنبه مورخ 15/5/1397  جلسه دفاع از پایاننامه سرکار خانم دکتر شیدا منعم محرر دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی با عنوان  " اندازه گیری استرین در اطراف ایمپلنت های انتهایی به کار رفته به عنوان پایه پروتز پارسیل متحرک و پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت با کانتی لور خلفی مطالعه استرین گیج "تشکیل شد.
(استاد راهنما : سرکار خانم دکتر رودابه کودریان -استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی حافظ قرآن)