برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 17 تير 1397
کد 479

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر پریا داودی

...
روز شنبه مورخ 97/4/9 جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر پریا داودی دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس با عنوان " تاثیر افزودن ذرات و نانو ذرات زینک اکسید و زیر کونیوم اکسید به سیمان پورتلند سفید بر القای مینرالیزاسیون در سلولهای بنیادی پالپ دندان  " تشکیل شد.
(استاد راهنما : جناب آقای دکتر سعید رحیمی -استاد مشاور: سرکار خانم دکتر نگین قاسمی)