برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 16 تير 1397
کد 478

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی آقای دکتر مهدی رهبر

...
روزچهارشنبه مورخ 97/4/13 جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر مهدی رهبر دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی با عنوان "تأثیر مسدود کننده های مختلف دهانه ی کانال و عوامل بلیچینگ بر استحکام شکست دندانهای قدامی درمان ریشه شده " تشکیل شد.
(استاد راهنما : جناب آقای دکتر سیاوش سوادی اسکوئی -استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود بهاری و   جناب آقای دکتر مهدی دانشپوی  )