برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 9 تير 1397
کد 476

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علی تراب

...
روزچهارشنبه مورخ 97/4/6 جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر علی تراب دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی با عنوان " تاثیر تغییرات طراحی هندسی بدنه اباتمنت ایمپلنت بر روی میزان سمان باقیمانده اضافه پروتز های ایمپلنت سمان شونده " تشکیل شد.
(استاد راهنما : جناب آقای دکتر رامین نگاهداری -استاد مشاور: جناب آقای دکتر علیرضا پور نصراله)