برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 6 تير 1397
کد 473

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس آقای دکتر مصطفی قدرتی

...
روزشنبه مورخ 97/4/2 جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر مصطفی قدرتی دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس با عنوان "موفقیت بی حسی ترکیب آرتیکائین/ اپی نفرین و مانیتول در مقایسه با آرتیکائین/ اپی نفرین در تزریق بلاک آلوئلار تحتانی در بیماران با پالپیت غیر قابل برگشت علامتدار : مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی" تشکیل شد.
(استاد راهنما : سرکار خانم دکتر سحر شکویی -استاد مشاور: سرکار خانم دکتر نگین قاسمی)