برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 28 خرداد 1397
کد 463

جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر سهراب امینی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

...
روزیکشنبه مورخ 97/3/27 جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر سهراب امینی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس با عنوان " مقایسه نتایج بالینی کاربرد تکنیک Acentric Double Pedicle Graft با و بدون استفاده از PRF در پوشش سطوح عریان ریشه ها با تحلیل میلر کلاس I و II" تشکیل شد.( استاد راهنما : آقای دکتر نادر ابوالفضلی – استاد مشاور : خانم دکتر معصومه فرامرزی)