برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

آرشیو اخبار دفاع از پایاننامه

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنسی آقای دکتر احسان بلاغی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنسی آقای دکتر احسان بلاغی

(158)

...

يکشنبه 6 مهر 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودنتیکس خانم دکتر سمانه احمدی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودنتیکس خانم دکتر سمانه احمدی

(132)

...

پنجشنبه 27 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر سوما فریدی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر سوما فریدی

(170)

...

سه شنبه 18 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت آقای دکتر میلاد غنی زاده

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت آقای دکتر میلاد غنی زاده

(147)

...

سه شنبه 18 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت آقای دکتر اسلام نصیری

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت آقای دکتر اسلام نصیری

(96)

...

پنجشنبه 13 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی خانم دکتر ناهید اصل امین آباد

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی خانم دکتر ناهید اصل امین آباد

(67)

...

پنجشنبه 13 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر صدیقه حسن پور  دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان

جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر صدیقه حسن پور دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان

(41)

...

پنجشنبه 13 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی خانم دکتر فاطمه درویشی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی خانم دکتر فاطمه درویشی

(41)

...

سه شنبه 28 مرداد 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر پریسا رستمی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر پریسا رستمی

(62)

...

سه شنبه 28 مرداد 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی خانم دکتر شیرین قاسمی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی خانم دکتر شیرین قاسمی

(71)

...

دوشنبه 27 مرداد 1399