برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

آرشیو آرشیواخبار دفاع از پایاننامه

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر شیدا منعم محرر

(209)

...

چهارشنبه 17 مرداد 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت سرکار خانم دکترنینا اسمعیلی جاه

(247)

...

دوشنبه 1 مرداد 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت آقای دکتر مهدی عالی

(165)

...

دوشنبه 1 مرداد 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر نویده مهان فر

(154)

...

سه شنبه 19 تير 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر پریا داودی

(296)

...

يکشنبه 17 تير 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی آقای دکتر مهدی رهبر

(165)

...

شنبه 16 تير 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علی تراب

(121)

...

شنبه 9 تير 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنسی خانم دکتر شبنم تهمتن

(106)

...

چهارشنبه 6 تير 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس آقای دکتر مصطفی قدرتی

(174)

...

چهارشنبه 6 تير 1397

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر سهیل جنتی

(104)

...

چهارشنبه 6 تير 1397