برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

مرکز تحقیقات لثه و دندان

نام وابستگی سازمانی (Affiliation )

Dental and Periodontal Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
 
معرفی

 مرکز تحقیقات بیماری های لثه و دندان یکی از مراکز تحقیقاتی وایسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبریز   میباشد که در زمینه های زیر فعالیت تحقیقاتی دارد:

 الف) انجام فعاليت پژوهشي- کاربردي در زمينه باز سازی انساج از دست رفته دهان و دندان و اعده عملکرد آنها
 ب) توسعه روشهای تشخیصی و درمانی نوین برپایه اطلاعات جدید از مبانی بیو لوژیک نا هنجاریها و بیماری های مخرب دهان و دندان.
 ج)تحقیقات در زمینه خصو صیات مکانیکی و بیو لوژیک مواد جدید دندانپزشکی.
 د)بازسازی و باز توانی دهان و دندان دست یابی و  تولید بیو ماتریال های مورد استفاده برای بازسازی و باز توانی دهان و دندان
  ه)مطالعات همه گیر شناسی برای تعیین الگوی جمعیتی بیماری های دهان و دندان.
 و)تحقیقات در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کاربردهای آن در باز سازی انساج از دست رفته ی دهان و دندان ها.
 ز)ايجاد ارتباط گسترده با سایر مرا کز  تحقیقات علو پایه و بالینی مر تبط در جهت دست یابی به روش های نوین تشخیصی ، درمانی  و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان.
 
اهداف
 
1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علوم

2- انجام پژوهش هاي بنيادي و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

3-تربيت نيروي انساني محقق در زمينه هاي نامبرده در بند 1

4- - ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين

5-كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور

6- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

7- ايجاد تحقيقات در زمينه زمينه شناسایی روشهای جدید در تشخیص و درمان انساج از دست رفته دهان و دندان
 
 PDF