برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

آدرس: تبریز، خیابان دانشگاه، انتهاى خیابان گلگشت | كدپستى: 5166614711
تلفن: 9-3355965-0411 | فکس: 3346977-0411
|  تلفن مستقیم ریاست : 3340310 | پیامگیر ریاست : 3368808
ایمیل دانشکده dent.fac@tbzmed.ac.ir