برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

مطالب/ کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

                           
      کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:   فراخوان اعتبار پژوهشی  ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز -1399

شنبه 18 بهمن 1399
مزایای استفاده از افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی

مطالب/ مزایای استفاده از افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      مزایای استفاده از افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی ...
چهارشنبه 8 بهمن 1399
ارائه خدمات مشاوره ای

مطالب/ ارائه خدمات مشاوره ای

                           
      ارائه خدمات مشاوره ای ...
چهارشنبه 8 بهمن 1399
اعضای هسته مرکزی

صفحات/ اعضای هسته مرکزی

                           
      اعضای هسته مرکزی
پنجشنبه 25 دي 1399
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

صفحات/ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
پنجشنبه 25 دي 1399