برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معاونت تحقيقات و فناوري،

برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

                           
      برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

سه شنبه 16 شهريور 1395
راه اندازی سامانه ثبت طرح های تحقیقاتی در سیستم پژوهان

مطالب/ راه اندازی سامانه ثبت طرح های تحقیقاتی در سیستم پژوهان

                           
      راه اندازی سامانه ثبت طرح های تحقیقاتی در سیستم پژوهان راه اندازی سامانه ثبت طرح های تحقیقاتی در سیستم پژوهان
شنبه 13 شهريور 1395
جلسه شماره 299 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 2/6/95 روز ...

مطالب/ جلسه شماره 299 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 2/6/95 روز ...

                           
      جلسه شماره 299 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 2/6/95 روز ... جلسه شماره 299 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 2/6/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
چهارشنبه 27 مرداد 1395
جلسه شماره 298 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 19/5/95 روز سه شنبه ...

مطالب/ جلسه شماره 298 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 19/5/95 روز سه شنبه ...

                           
      جلسه شماره 298 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 19/5/95 روز سه شنبه ... جلسه شماره 298 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 19/5/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
سه شنبه 12 مرداد 1395
جلسه شماره 296 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/4/1

مطالب/ جلسه شماره 296 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/4/1

                           
      جلسه شماره 296 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/4/1 جلسه شماره 296 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/4/1 ...
شنبه 29 خرداد 1395
جلسه شماره 295 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ...

مطالب/ جلسه شماره 295 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ...

                           
      جلسه شماره 295 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ... جلسه شماره 295 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/3/18 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
چهارشنبه 12 خرداد 1395
جلسه شماره 288شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/10/1

مطالب/ جلسه شماره 288شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/10/1

                           
      جلسه شماره 288شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/10/1 جلسه شماره 287شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/10/1 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
يکشنبه 29 آذر 1394
جلسه شماره 284 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/8/19 روز سه شنبه ساعت

مطالب/ جلسه شماره 284 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/8/19 روز سه شنبه ساعت

                           
      جلسه شماره 284 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/8/19 روز سه شنبه ساعت جلسه شماره 284 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/8/19 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
يکشنبه 17 آبان 1394
استارت آپ فناوریهای نو در علوم زیستی و پزشکی

مطالب/ استارت آپ فناوریهای نو در علوم زیستی و پزشکی

                           
      استارت آپ فناوریهای نو در علوم زیستی و پزشکی استارت آپ فناوریهای نو در علوم زیستی و پزشکی (تمدید ثبت نام متقاضیان)
دوشنبه 4 آبان 1394
جلسه شماره 283 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

مطالب/ جلسه شماره 283 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

                           
      جلسه شماره 283 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی جلسه شماره 283 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 94/8/5 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
يکشنبه 3 آبان 1394