برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1399
کد 970

صورتجلسه شورای آموزشی مورخه 99/11/15

...
جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه  مورخه 99/11/15 راس ساعت 10:30 در محل آمفی تئاتر دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

- اقدامات انجام یافته توسط گروههای آموزشی در خصوص تهیه مستندات اعتبار بخشی به صورت مبسوط تشریح گردید و جزئیات مستندات ارسالی گروههای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
- مقرر گردید حداکثر تا جلسه اعتبار بخشی مورخه 99/11/25  کلیه مستندات ناقص گروههای آموزشی در خصوص تهیه فیلم آموزشی ، بازنگری کلیه طرح درس های دانشکده بر اساس استاندارهای اعتباربخشی ، ارسال برنامه کلینیکی و تهیه بلوپرینت تکمیل و به مسئول دفتر EDO  دانشکده سرکار خانم دکتر کوه سلطانی ارسال گردد.
و سپس نامه های موردی دانشجویان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

- جلسه ساعت 12:30 به پایان رسید.