برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

آرشیو اخبار دفاع از پایاننامه

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی آقای دکتر مهدی رهبر

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی آقای دکتر مهدی رهبر

(281)

...

شنبه 16 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علی تراب

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علی تراب

(298)

...

شنبه 9 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنسی خانم دکتر شبنم تهمتن

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنسی خانم دکتر شبنم تهمتن

(286)

...

چهارشنبه 6 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس آقای دکتر مصطفی قدرتی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس آقای دکتر مصطفی قدرتی

(325)

...

چهارشنبه 6 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر سهیل جنتی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر سهیل جنتی

(198)

...

چهارشنبه 6 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی

(314)

...

چهارشنبه 30 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر

(572)

...

سه شنبه 29 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا

(220)

...

سه شنبه 29 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت

جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت

(381)

...

دوشنبه 28 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر سهراب امینی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر سهراب امینی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

(380)

...

دوشنبه 28 خرداد 1397