شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 

دکتر مهدی عابد کهنموئی

دانشیار، متخصص –ترمیمی و زیبائی

بخش ترمیمی و زیبائی

دانشكده دندانپزشكى

دانشگاه علوم پزشكى تبريز

خيابان دانشگاه

تيريز، ايران

تلفن: 04113355965

دورنگار: 04113369284

آدرس الكترونيكى : mehdyabed@yahoo.com    

 

سمت آموزشى و اجرائى

دانشیار بخش ترمیمی وزیبائی

مدیر گروه بخش ترمیمی و زیبایی ازسال 1387 تا1389

سرپرست تخصصی رشته ترمیمی از 28/2/93 تا 28/2/95

 

مدارك تحصيلى

دکترای دندانپزشکی وبورد تخصصی رشته ترمیمی وزیبائی

 

فعاليتهاى آموزشى

آموزش دروس تئوری و عملی به دانشجویان دوره دکترا و تخصصی -شرکت در دوره های باز آموزی -سرپرستی پایان نامه های دوره دکترا و تخصصی -شرکت در کارگا ههای آموزشی –داوری پایان نامه های دوره دکترا و تخصصی وطرحهای تحقیقاتی

 

سرپرستی پایان نامه های دوره دکترا و تخصصی

1.راهنما دکترای دندانپزشکی 17.5 11/3/83 2/12/81 بررسی مقالات و گرد اوری سفید کردن دندان های غیر زنده اسمر مختاری

 

2.راهنما دکترای دندانپزشکی 17.5 27/2/84 8/2/83 بررسی مقالات و گرد اوری مروری بر روشهای نوین در پیشگیری از پوسیدگی دندانی محمد رنجبران

 

3.راهنما دکترای دندانپزشکی 19 17/11/84 16/9/83 تحقیقی شیوع اختلال دید رنگ در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال 1384 رامین باقری زنوز

 

4.مشاور دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی 17.5 8/4/81 21/9/79 تحقیقی اثر ضخامتهای مختلف مارجینال ریج در استحکام شکست دندان های پرمولر در ریشه شده فک بالا با ترمیم کامپوزیتی شیرین شهربا ف

 

5.مشاور دکترای تخصصی ترمیمی 19 30/4/86 10/5/85 تحقیقی تاثیر استفاده از پست پیش ساخته فلزی و پوشش کاسپی بر استحکام شکست دندانهای پر مولر درمان ریشه شده فک بالا با ترمیم کامپوزیت پرنیان کریمی یگانه

 

6.راهنما دکترای دندانپزشکی 19 18/9/86 7/9/85 تحقیقی بررسی دقت تشخیص نمونه رنگ پرسلنی در دانشجویان دندانپزشکی تبریز در سال 1385 ناصر بهرام پور

 

7.راهنما دکترای دندانپزشکی 19 تحقیقی مقایسه ریز سختی دو نوع لوتینگ رزین لایت کیور و دوال کیور بعد از تابش نور از ورای دیسک پرسلنی با استفاده از دو نوع دستگاه نوری با دو زمان تابش صونا اسکندر نژاد

 

8.مشاور دکترای دندانپزشکی 19 12/6/86 21/3/85 تحقیقی بررسی آزمایشگاهی اثر دو نوع ژل home-bleaching,,,inofficeبرمیزان جیوه لایه سطحی امالگام دندانی فیروز زاد فتاح

 

9.مقایسه ریزسختی دو نوع لوتینگ رزین لایت کیور و دوال کیور بعد از تابش نور از ورای دیسک پرسلنی با استفاده از دو نوع دستگاه نوری با دو زمان تابش. جهت جهت اخذ درجه دکترای دندانپزشکی. دکتر سودابه کیمیایی: استادراهنما. دفاع :17/11/86 .

 

10.تاثیر ضدعفونی حفره با کلرهگزیدین بر ریزنشت عاجی حفرات کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسباننده all- in- one به صورت in vitro در دندان گاو. دکتر سودابه کیمیایی: استاد راهنما. دفاع:13/10/88 .

 

11. اثر مدت زمان کاربرد ادهزیوهای سلف اچ تک مرحله ای (all-in-one ) در استحکام برشی باند رزین کامپزیت به مینای گاوی استاد راهنما. دفاع:11/5/88

 

12.بررسی تاثیر لاینر کامپوزیت flowable در ریزنشت حفرات کلاس پنج ترمیم شده با رزین چسباننده all-in-one . جهت جهت اخذ درجه دکترای دندانپزشکی. دکتر سودابه کیمیایی: استاد مشاور. دفاع : 3/10/87 .

 

13.فیروز زاد فتاح بررسی آزمایشگاهی اثر دو ژل homeو in office bleaching بر میزان جیوه لایه سطحی آملگام دندانی پرنیان علیزاده اسکویی مهدی عابد کهنمویی 12/6/1386 1032

 

14.مقایسه استحکام باند push-out فایبر پستهای کوارتز به عاج داخل کانال با استفاده از سیمانهای رزینی توتال-اچ و سلف-ادهزیو، مریم شاکری فر جهت اخذ درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی، سال تحصیلی 89-1388، دفاع 26/5/ 89 (استاد راهنما ).

 

15.استاد مشاور پایان نامه دکترای عمومی تحت عنوان :" تاثیر ضدعفونی حفره با کلرهگزیدین بر ریزنشت عاجی حفرات کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسباننده all- in- one به صورت in vitro در دندان گاو" 1388

 

16.سرپرستي پايان نامه دكتري عمومي دندانپزشكي تحت عنوان:" بررسی تاثیر لاینر کامپوزیت  flowable  در ریزنشت حفرات کلاس پنج ترمیم شده با رزین چسباننده all-in-one" 1387

 

17. استاد مشاور پايان نامه دكتري تخصصي دندانپزشكي در رشته ترمیمی تحت عنوان:"بررسی اثر ژل کاربامید پراکسید 15%بر ثبات رنگ و خصوصیات سطحی کامپوزیت میکروفیل و گیومر" 1390

 

18. استاد مشاور پايان نامه دكتري تخصصي دندانپزشكي در رشته ترمیمی تحت عنوان:" اثر آنتی باکتریال ادهزیوهای سلف اچ تک مرحلهای بر انتوکوکوس فکالیس در روزهای 1 ، 7 و 14 " 1392

 

19. سرپرستي پايان نامه دكتري تخصصي دندانپزشكي در رشته ترمیمی تحت عنوان:" تاثیر اسکوربات سدیم و باندینگ تاخیری بر قدرت باند دو سیستم چسباننده (ادهزیو سایلوران و ادهزیو سلف اچ دو مرحله ای) در مینای سفید شده " 1392

 

 

شرکت در دوره های باز آموزی

1-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي تبريز 30/10/84

2-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي تبريز 6/11/84

3-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي ارومیه 23/12/84

4-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي ارومیه 24/12/84

5-     کامپوزیت های خلفی مرکز بهداشت شهرستان تبریز مرداد 84

6-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي ارومیه 14/10/85

7-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي ارومیه 15/10/85

8-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي تبريز 16/6/86

9-     سفید کردن دندان ها دانشگاه علوم پزشكي ارومیه2/12/88

10- کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشكي تبریز 14/11/88

 

 

شرکت در کارگاههای آموزشی

- كارگاه روش تحقيق آذر 78 دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی

- كارگاه برنامه ريزي آموزشي مبتني بر دستاورد دی 82 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- كارگاه روش تدريس-1 اردیبهشت 84 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- كارگاه برنامه ريزي آموزشي 1-(تدوين طرح درس) تیر 84 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- كارگاه آموزشي Refrence Manager دی 84 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- پزشکی مبتنی بر شواهد مرداد 85 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- نظام استاد راهنما دی 82 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- اطلاع رسانی پزشکی آذر 84 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- اتوماسیون اداری مرداد 84 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- دوره ICDL سال 84 و 85 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- كارگاه آموزشي روش تحقيق مرداد 86 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

- كلاس SPSS اسفند 86 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

-اشنایی با دانش پژوهی 30/2/88 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-کارگاه آموزشی رایانه مرداد 88 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-مهارتهای دانشگاهی اردیبهشت ماه تا مهر 88 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

زمينه هاى مورد علاقه تحقيقاتى

اصول باندینگ و تکنیکهای جدید زیبائی

 

كتب و مقالات علمى منتشر شده

 

1.مهدی عابد کهنمویی، محمد اسماعیل ابراهیمی چهارم، سودابه کیمیایی، محمود بهاري ، سينا بادامچي زاده. تاثیر ضدعفونی حفره با کلرهگزیدین بر ریزنشت لبه جینجیوالی حفرات کلاس پنج کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسباننده all- in- one به صورت .in vitro مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (زیر چاپ )

 

2.مهدی عابد کهنمویی، پرنیان عليزاده اسکویی، سودابه کیمیایی ,صونا اسكندر نژاد. مقايسه ريز سختي دو نوع سمان رزيني لايت كيور و دوال كيور بعد از تابش نور از وراي ديسك پرسلني با استفاده از دونوع دستگاه نوري با دو زمان تابش. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره 32 شماره 5 آذر و دی 1389، 74-71 .

 

3.Oskoee PA, Kahnamoui MA, Oskoee SS, Zadfattah F, Pornaghi Azar F: Effects of In-Office and Home Bleaching Gels on the Surface Mercury Levels of Dental Amalgam. European journal of Dentistry 2010,4(1

 

4.علیزاده اسکویی  پرنیان ،عابد کهنمویی مهدی, , سوادی اسکویی سیاوش,بهاری محمود.اثر روشهاي مختلف پاكيزه يازي سطح بر استحكام برشي باند پرسلن به عاج فورا سيل شده. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.دوره 11،شماره 3،214),23-27

 

5. بررسی تاثیر آماده سازی سطحی پست های فایبرکربن بر میزان گیر آنها به کامپوزیت رزین علوم پزشكي شهید بهشتی شماره 4 جلد 22و سال 1383 دوم

 

6. The effect of marginal ridge thickness on the fracture resistance of endodontic treated, composite restored maxillary premolars Operative Dentistry 2007,32-3, 285-290 چهارم

 

7. آگاهی , نگرش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعایت اصول بهداشت جیوه در مطب های خصوصی شهر تبریز علوم پزشكي اردبیل زیر چاپ سوم

 

8.Micro-tensile Bond Strength of Translucent Glass Fiber Posts to Intra-radicular Dentin Using Conventional Method and One-shot Technique at Different Light Intensities. Mohammadi N, Abed Kahnamoui M, Ebrahimi Chaharom ME, Kimyai S, Bahari M. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2009, 6(1) 23-38

 

9.Effect of In-office and Home Bleaching Gels on the Surface Mercury Levels of Dental amalgam. Parnian Alizadeh Oskoee, Mahdi Abed Kahnamoui, Siavash Savadi Oskoee, Firooz Zadfatah, and Fatemeh Pournaghi-Azar

10.Europian Journal of Dentistry.2010 january;4(1):23-27

 

11. پرنیان علیزاده اسکویی سیاوش سوادی اسکویی، مهدی عابد کهنمویی،محرم باقری پریدلو دریافت پذیرش مقاله مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل آگاهی ،نگرش وعملکرددندانپزشکان نسبت به رعایت اصول بهداشت جیوه در مطب های خصوصی شهر تبریز

 

12. مقایسه ریزسختی دو نوع لوتینگ رزین لایت کیور و دوال کیور بعد از تابش نور از ورای دیسک پرسلنی با استفاده از دو نوع دستگاه نوری با دو زمان تابش مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز17/4/88

 

13. Mohammadi N, Kahnamoii MA, Yeganeh PK, Navimipour EJ. Effect of Fiber Post and Cusp Coverage on Fracture Resistance of Endodontically Treated Maxillary Premolars directly restored with composite resin. Journal of Endodontics 2009; Oct, 35(10):1428-1432

 

14.مهدی عابد کهنمویی، محمد اسماعیل ابراهیمی چهارم، الميرا جعفري نويمي پور، سودابه کیمیایی، مجيد جعفري. اثر دو برابر کردن زمان افزودن ادهزیو رزین هایall-in-one   بر استحکام برشی باند رزین کامپوزیت به مینا. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 33 شماره 4 مهر و آبان 1390 ، 54-51 .

 

15.مهدی عابد کهنمویی، محمد اسماعیل ابراهیمی چهارم، سودابه کیمیایی، محمود بهاري ، سينا بادامچي زاده. تاثیر ضدعفونی حفره با کلرهگزیدین بر ریزنشت لبه جینجیوالی حفرات کلاس پنج کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسباننده all- in- one به صورت .in vitro مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 33 شماره 3 مرداد و شهریور 1390 ،51-47

 

16.Ebrahimi Chaharom ME, Abed Kahnamoii M, Kimyai S, Hajirahiminejad Moghaddam M .Effect of sodium hypochlorite on the shear bond strength of fifth-generation and seventh-generation adhesives to coronal dentin. African Journal of Biotechnology 2011; 10(59) 12697-12701 .

 

17. Kahnamoii MA, Mohammadi N, Navimipour EJ, Shakerifar M. Push-out bond strength of quartz fibre posts to root canal dentin using total-etch and self-adhesive resin cements. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. Mar 2012

 

18.Effect of Er ,Cr:YSGG pretreatment on bond strength of fiber posts to root canal dentin using a self-adhesive resin cement. Lasers  Med Sci. Jan 2013

 

19. Three Different Mouthrinses on Microleakage ofComposite Resin Restorations with Two Adhesive Systems afterBleaching with 10% Carbamide Peroxide Contemp Dent Pract Jan- Feb 2012 

     

20. Effect of  %15 carbamide peroxide bleaching gel on color stability of giomer and microfilled composite resin Med Oral Patol Oral Cir Bucal.Nov2012 

 

21. Ajami AA, Abed Kahnamoii M, Kimyai S, Savadi Oskoee S, Pournaghi-Azar F, Bahari M, Firouzmandi M. Effect of three different contamination removal methods on bond strength of a self-etching adhesive to dentin contaminated with an aluminum chloride hemostatic agent. The Journal of Contemporary Dental Practice 2013; 14(1) 26-33.

 

22. Ajami AA, Navimipour EJ, Savadi Oskoee S, Abed Kahnamoii M, Lotfi M, Daneshpooy M. Comparison of shear bond strength of resin-modified glass ionomer and composite resin to three pulp capping agents. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospect 2013; 7(3) 164-168.

 

23.Ebrahimi Chaharom ME, Ajami AA, Abed Kahnamouei M, Jafari Navimipour E, Tehranchi P, Zand V, Sadeghi MR, Sohrabi A. Antibacterial effect of all-in-one self-etch adhesives on enterococcus faecalis. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2014; 8(4) 225-229.

 

24.Abed Kahnemooyi M, Ajami AA, Kimyai S, Pournaghiazar F, Savadi Oskoee S, Mhammadi Torkani MA. Effect of sodium ascorbate and delayed bonding on the bond strength of silorane and two-step self-etch adhesive systems in bleached enamel. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2014; 8(4) 210-217.

 

 

خلاصه مقالات ارائه شده

1. هفتمين كنگره اندودونتيست ها انواع سیستم پست های غیر فلزی برای درمان دندان های اندو شده مشهد مرداد 1382 سخنراني اول

2. هفتمين كنگره اندودونتيست ها انواع روشهاي محافظه ترميم دندانهاي اندو شده مشهد مرداد 1382 پوستر دوم

3. سومين كنگره متخصصين ترميمي مبانی علمی رنگ و انتخاب رنگ تهران بهمن 82 پوستر اول

4. چهارمين كنگره متخصصين ترميمي Glove Selection مشهد آبان 83 ارائه پوستر اول

5. چهارمين كنگره متخصصين ترميمي Carpal Tunnel Syndrome in Dentist مشهد آبان 83 ارائه پوستر دوم

6. پنجمين كنگره متخصصين ترميمي Reducing hyper-sensitivity Following Tooth preparation تهران آبان 1384 پوستر اول

7. نهمين كنگره اندودونتيست ها Myofascial Neck pain in Dentists اصفهان شهریور 1385 میز گرد دوم

8.نهمين كنگره اندودونتيست ها افزایش حرارت پالپ شامبر در طی پلی مریزاسیون رزین کامپوزیتی با دستگاههای مختلف اصفهان شهریور 1385 پوستر اول

9. نهمين كنگره اندودونتيست ها سفید کردن دندان های غیر زنده اصفهان شهریور 1385 ارائه پوستر دوم

10. ششمين كنگره متخصصين ترميمي مواد ترمیمی چسبنده تهران آبان 1385 سخنرانی اول

11. ششمين كنگره متخصصين ترميمي ترمیم های موقت تهران آبان 1385 ارائه پوستر اول

12. دهمين كنگره اندودونتيست ها برداشتن پستها تهران مرداد 1386 پوستر اول

13. هفتمين كنگره متخصصين ترميمي تصحیح لبخند با استفاده از روشهای ساده ترمیمی به جای ارتودنسی شیراز آبان 1386 سخنرانی دوم

14. هفتمين كنگره متخصصين ترميمي مواد ترمیمی ازاد کننده فلوراید شیراز آبان 1386 پوستر اول

15. هفتمين كنگره متخصصين ترميمي مشکلات موسکولواسکلتال در دندانپزشکان و پیشگیری از انها شیراز آبان 1386 ارائه پوستر دوم

16. هفتمين كنگره متخصصين ترميمي زیبایی و تکنولوژی پیشرفته شیراز آبان 1386 پوستر دوم

17.هفتمين كنگره متخصصين ترميمي ملاحظات زیبایی در اسپلینت دندان های قدامی شیراز آبان 1386 ارائه پوستر اول18سیاوش سوادی اسکویی, محمود بهاري, سودابه کیمیایی, مهدی عابد کهنمویی. درما نهاي نوين حساسيت هاي دنداني در دوازدهمين همایش سراسری انجمن اندودنتیستهای ایران 16-13 مرداد 1388 (تهران )

18. سودابه کیمیایی, سیاوش سوادی اسکویی, مهدي عابد كهنمويي. انتخاب سمان و آماده سازي سطحي براي چسباندن فايبر پست درنخستين گردهمايي بانوان دندانپزشک ايران 9 تا 10 مهر 1388 (تهران )

19.سودابه کیمیایی, مهدی عابد کهنمویی, محمد اسماعيل ابراهيمي . کامپوزیتهای تقویت شده با فایبر برای ساخت پروتز های ثابت به روش chairside . درچهل وهشتمين کنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشکی ايران 30مهر تا 2 ابان 1387 (تهران )

20. سیاوش سوادی اسکویی، محمود بهاری، سودابه کیمیایی، مهدی عابد کهنمویی. درمانهای نوین حساسیت دندانی؛ دوازدهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران، مرداد ماه 1388، تهران

21. محمود بهاري، سياوش سوادي اسكويي، مهدي عابد كهنمويي، امين سالم ميلاني. روش نوين ساخت پست- كور براي بيماران با فاصله بين فكي كم. پنجاهمين كنگره بين المللي سالانه انجمن دندانپزشكي ايران، ارديبهشت 1389، مركز همايش هاي برج ميلاد، تهران – ايران .

22.محمود بهاري، امين سالم ميلاني،مهدي عابد كهنمويي، امير احمد عجمي. يك روش جديد جهت بهبود مارژين هاي اكلوزال ترميم هاي كامپوزيت مستقيم دندان هاي خلفي. دهمين كنگره ساليانه انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران. 12-14 آبان 89 – تهران هتل المپيك

23. سودابه کیمیایی، سیاوش سوادی اسکویی، مهدی عابد کهنمویی. استفاده ازگلس آینومرها برای ترمیم ضایعات سرویکالی غیر پوسیده. پنجاه و یکمین کنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشکی ايران، ارديبهشت 1390، تهران-ایران .

24. پرنيان عليزاده اسکويي، مهدی عابد کهنمویی، الميرا جعفري نويمي پور. انتخاب كور براي دندانهاي با پالپ وايتال در رستوريشنهاي خارج تاجي. يازدهمين كنگره ساليانه انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران، 6-4 آبان 1390 ، تهران- ايران .

25 .تاثير بلچينگ بر مواد ترميمي .پنجاه ودومين کنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشکی ايران ارديبهشت 1391 (تهران )

  Surface Treatment For Composite Resin Repair.26 دوازدهمين کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی  تر میمی ایران5-3آبان1390 (تبريز )

The use of Photo-Activated Disinfection in restorative Treatment.27 دوازدهمين کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی  تر میمی ایران5-3آبان1390 (تبريز )

Adhesive cementation of metal free ceramic restoration.28 دوازدهمين کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی  تر میمی ایران5-3آبان1390 (تبريز )

. Customized fiber posts for the aesthetic treatment of severly compromised teeth. 29 دوازدهمين کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی  تر میمی ایران5-3آبان1390 (تبريز )

 30. سیاوش سوادی اسکویی، نرمين محمدي، محمداسماعیل ابراهیمی،مهدی عابد کهنمویی. ملاحظات استراتژيك در طرح درمان: تصميم گيري در مورد درمان ، كشيدن و يا جايگزيني دندان مشكوك. سیزدهمین کنگره متخصصین ترمیمی، ايران، ابان ماه 1392،ایران تهران

 

عضويت در انجمن هاى علمى

انجمن دندانپزشکان ایران ومتخصصین ترمیمی

 

طرحهاى تحقيقاتى تمام شده

1.دکتر مهدی عابد کهنمویی دکتر سیاوش سوادی اسکویی اثر ضخامت های مختلف مارجینال ریج در استحکام شکست دندان های پره مولر درمان ریشه شده با ترمیم کامپوزیتی

 

2. 2دکتر مهدی عابد کهنمویی دکتر پرنیان علیزاده اسکویی بررسی آزمایشگاهی اثر دو نوع ژل home-bleaching,,,inofficeبرمیزان جیوه لایه سطحی امالگام دندانی

 

3.همکار طرح تحقیقاتی: بررسي تاثير هيپوكلريت سديم بر استحكام برشي باند رزينهاي چسباننده نسل پنجم و نسل هفتم به عاج كرونالي. 1389

 

4.مجري طرح تحقیقاتی: تاثیر ضدعفونی حفره با کلرهگزیدین بر ریزنشت عاجی حفرات کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسباننده all- in- one به صورت in vitro در دندان گاو . 1389

 

5.مجري طرح تحقیقاتی: مقایسه ریزسختی دو نوع لوتینگ رزین لایت کیور و دوال کیور بعد از تابش نور از ورای دیسک پرسلنی با استفاده از دو نوع دستگاه نوری با دو زمان تابش. 1387

 

6.همكار طح تحقیقاتی: بررسی تاثیر لاینر کامپوزیت flowable در ریزنشت حفرات کلاس پنج ترمیم شده با رزین چسباننده all-in-one. 1387

 

7.اثر مدت زمان کاربرد ادهزیوهای سلف اچ تک مرحله ای (all-in-one ) در استحکام برشی باند رزین کامپزیت به مینای گاوی (مجري طرح - ١٣٨٨ ).

 

8.مقایسه استحکام باند push-out فایبر پستهای کوارتز به عاج داخل کانال با استفاده از سیمانهای رزینی توتال-اچ و سلف-ادهزیو (مجري طرح - 1389 ).