شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 

دکتر علی حافظ ­قرآن

دانشیار ، متخصص پروتزهای دندانی بخش پروتز
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکى تبریز

خیابان دانشگاه
تبریز، ایران
تلفن: 3355965-0411
دورنگار: 3346977-0411
 

آدرس الکترونیکى:  Hafezeqoran@gmail.com


 سمت آموزشى و اجرائى

 

 سرپرست تخصصی رشته پروتزهای دندانی از تاریخ 3/9/1388

 عضویت در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات لثه و دندان دانشکده دندانپزشکی تبریز از تاریخ 1/8/1390

 مستول EDO بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی تبریز از تاریخ 30/7/1387


 مدارک تحصیلى

 اخذ تخصص در رشته پروتزهاي دنداني در سال 1387 از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 اخذ دکترای عمومي در سال 1381 از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 فعالیتهای آموزشى

 

 • تدریس در کلاسهای تئوری پروتز در مقطع کارشناسی پروتز، دکترای دندانپزشکی و دستیاری پروتزهای دندانی

 

 • آموزش عملی دانشجویان و دستیاران

 

 • شرکت دربرنامه های آموزش مداوم به عنوان سخنران.

 

 

 زمینه‌های مورد علاقه تحقیقاتى

 

 • ایمپلنت
 • پروتزهای تمام سرامیکی

 

     کتب و مقالات علمى منتشر شده

 

1)     سوادی اسکوئی س، پورعباس ر، حافظ قرآن ع. بررسي كارايي دستگاههاي لايت­كيور در مطبهاي خصوصي و مراكز درماني شهر تبريز در سال 1380. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383؛ (1)22: صفحه 95-82

 

2)     سیدان ک، حافظ قرآن ع، سازگارا ح. بارگذاري فوري در ايمپلنتهاي دنداني : مروري بر مقالات. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان 1387؛ (1)20: 86-77

 

3)     حافظ قرآن ع، سیدان ک، مرشدی ک. اثر خشونت سطحي اباتمنت بر ميزان گير روكشهاي متكي بر ايمپلنت سمان شده با سمانهاي موقت. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان 1387؛ (2)20: 7-171

 

4)     حافظ قرآن ع، سیدان ک، سازگارا ح. ملاحظات ضروري در انتخاب رنگ. خبرنامه انجمن علمي پروستودنتيست­هاي ايران 1387؛ 3و4: 8-24

 

5)     حافظ قرآن ع، سازگارا ح، طباطبایی ف. بررسي اثر كاربرد موم به عنوان فضاساز بر گير روکشهای ثابت متکی بر ایمپلنت سمان شده با سمانهاي موقت مختلف. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1386؛ (3)3: 11-105

6)     طباطبایی ف، سازگارا ح، سیدان ک، حافظ قرآن ع. يك روش ساخت پروتز كامل موقتي ثابت بر ايمپلنت در طي مراحل درمان ساخت پروتز كامل دائمي متكي بر ايمپلنت. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1387؛ (2)26: 7-171

 

7)     حافظ قرآن ع، سیدان ک، کودریان ر. اثر نوع ماده بکار رفته برای بستن حفره دسترسی پیچ اباتمنت بر میزان گیر روکشهای متکی بر ایمپلنت. مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي 1388؛ (1)27: 7-13

 

8)     حافظ قرآن ع، کودریان ر، مرشدی ک. تأثير انواع مختلف سمانهاي موقت بر گير روكشهاي سمان شونده متكي بر ايمپلنت. مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي 1388؛ (2)27: 9-53

 

9)     کودریان ر، سازگارا ح، سیدان ک، حافظ قرآن ع. مقایسه تاثیر پخت پرسلن بر تطابق لبه ای در رستوریشن های تمام سرامیک پروسرا و متال سرامیک. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان 1389؛ (2)22: 6-80

 

10) حافظ قرآن ع، امینی فر س، رضایی عدلی ا، عباچی زاده ح. استفاده از هسته سيليكوني براي كاهش وزن پروتز مسدودكننده فك بالا. مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي 1391؛ (2)30: 40-135

 

 

11)  Koodaryan R, Rafighi A, Hafezeqoran A. Components of adult Class III malocclusion in Azari population. JODDD 2009; 3(1): 20-3

 

12)    Parnia F, Hafezeqoran A, Moslehifard E, Mahboub F, Nahaei M, Dibavar MA. Effect of different disinfectants on Staphylococcus aureus and Candida albicans transferred to alginate and polyvinylsiloxane impression materials. JODDD 2009; 3(4): 122-5.

 

13)   Parnia F, Moslehifard E, Mahboub F, Hafezeqoran A, Gavgani FE. Tomographic volume evaluation of submandibular fossa in patients requiring dental implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 109: e32-6.

 

14)  Hafezeqoran A, Koodarian R. A technique for fabrication of an orbital prosthesis:A case report. JODDD 2010; 4(2): 69-73.

 

15)  Parnia F, Hafezeqoran A, Mahboub F, Moslehifard E, Koodaryan R, Moteyagheni R, Saleh Saber F. Proportions of maxillary anterior teeth relative to each other and to golden standard in Tabriz dental faculty students.. JODDD 2010; 4(3): 83-6.

 

16)  Parnia F, Moslehifard E, Hafezeqoran A, Mahboub F, Mojaver-Kahnamoui H. Characteristics of anatomical landmarks in the mandibular interforaminal region: A cone-beam computed tomography study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012 May 1;17(3):e420-5.

 

17)  Ghanizadeh M, Rahbar Sabalankandi M, Hafezeqoran A, Sadeghi M. Motivations to choose dentistry among dental students of Tabriz university of medical sciences in 2013. Res Dev Med Educ 2013; 2(2): 87-90.

  خلاصه مقالات ارائه ‌شده

 

 سخنرانی :

 

 • حافظ قرآن ع. ملاحضات ضروری در انتخاب پروتکل مناسب برای بارگذاری ایمپلنت. هشتمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (22-20 آذر 1387، تهران، ایران)

 

 • سیدان ک، حافظ قرآن ع. ميني ايمپلنتها و كاربردهايشان. هفتمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (26-24 بهمن 1386، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع. ساخت اوردنچر ايمپلنت ساپورت. شانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان (آبان 1386، تهران، ایران)

 

 • صفائیان ش، حافظ قرآن ع. بازسازی پروتزی در بیماری با سایش شدید دندانی: گزارش کلینیکی. سومین کنگره دستیاران تخصصی دندانپزشکی کشور (20-19 خرداد 1390، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع، کودریان ر. ملاحظات سمان کردن پروتزهای متکی بر ایمپلنت. دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران (5-3 آبان 1391، تبریز، ایران)

 

 

پوستر :

  

 • حافظ قرآن ع. ساخت پروتز لثه – گزارش مورد. هفتمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (26-24 بهمن 1386، تهران، ایران)

 

 • سازگارا ح، حافظ قرآن ع. انتخاب رنگ به كمك دستگاه. ششمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (4-2 اسفند 1385، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع. مراحل درمان ایمپلنت Ailing و Failing . هشتمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (22-20 آذر 1387، تهران، ایران)

 

 • پرنیا ف، حافظ قرآن ع، ادهمی ض. بررسی نسبتهای موجود در دندانهای قدامی فک بالا و مقایسه آن با استاندارد طلایی در بین دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریز. نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران (22-20 آبان 1388، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع، کودریان ر. ساخت پروتز موقت با استفاده از کامپوزیت رزین های تقویت شده بوسیله فایبر پس از جراحی اول ایمپلنت دندانی. نهمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (8-6 آبان 1388، مشهد، ایران)

 

 • کودریان ر، حافظ قرآن ع. بازسازی بیماری با سایش شدید دندانی. پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران (24-21 اردیبهشت 1390، تهران، ایران)

 

 •  حافظ قرآن ع، کودریان ر. عوارض پروتزی ایمپلنتهای دندانی: اتیولوژی، پیشگیری و درمان. دهمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (22-20 بهمن 1389، تهران، ایران)

 

 • کودریان ر،حافظ قرآن ع. کاربردهای لیزر در ایمپلنت. دهمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (22-20 بهمن 1389، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع، کودریان ر. رستوریشن های متال سرامیک در مقایسه با رستوریشنهای تمام سرامیک. پنجاه و یکمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران (23-20 اردیبهشت 1390، تهران، ایران)

 

 • کودریان ر، حافظ قرآن ع. درمان اختلالات تمپورومندیبولار: نظریه ها و اختلاف نظرها. پنجاه و یکمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران (23-20 اردیبهشت 1390، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع، کودریان ر. کاربرد ایمپلنت در پروتز پارسیل. یازدهمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (16-14 دی 1390، تهران، ایران)

 

 • کودریان ر،حافظ قرآن ع. اتصال ایمپلنت به دندان طبیعی. یازدهمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (16-14 دی 1390، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع، کودریان ر. درمان ایمپلنتی قوس بی دندانی ماگزیلا: روش ارزیابی سیستماتیک قبل از درمان. پنجاه و دومین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران (22-19 اردیبهشت 1391، تهران، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع، کودریان ر. استفاده از نظریه دنتوژنیک در شکل دهی ترمیم ها و پروتزها. دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران (5 -3 آبان 1391، تبریز، ایران)

 

 

 • کودریان ر، حافظ قرآن ع. سیستمهای ایمپلنت تمام سرامیکی. دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران (5-3 آبان 1391، تبریز، ایران)

 

 • حافظ قرآن ع، کودریان ر. ایمپلنتهای زایگوما. دوازدهمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (29-27 دی 1391، تهران، ایران)

 

 • کودریان ر،حافظ قرآن ع. ایمپلنتهای دندانی کوتاه. دوازدهمین كنگره پروستودنتيستهاي ايران (29-27 دی 1391، تهران، ایران)

 

 

 عضویت در انجمن‌هاى علمى

 

 • عضو انجمن پروستودنتیستهای ایران

 

جوایز

 

 • لوح تقدير براي احراز رتبه اول در بين دانشجويان ورودي 1375 رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

 • لوح تقدير به جهت احراز رتبه اول در آزمون ورودي تخصص در رشته پروتزهاي دنداني سال 1383

 

 • لوح تقدير به جهت احراز رتبه اول در آزمون دانشنامه تخصصي رشته پروتزهاي دنداني سال 1387

 

 • لوح سپاس براي مقاله برتر پژوهشي پروتزهاي دنداني از يازدهمين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت ارديبهشت 1391

 

 

            طرح‌هاى تحقیقاتى

 

 • تطابق لبه­اي آلياژهای بيس متال در ختم تراشهای شولدر بول و چمفر قبل و بعد از پرسلن­گذاری

 

 • مقایسه استحکام برشی باند سه سیستم repair متال سرامیک داخل دهانی

 

 • اثر اچ کردن کانال بر استحکام باند کششی پست های ریختگی سمان شده به دندان با سمان رزینی زنو