برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  مرکز منتورینگ دانشکده
مسئول مرکز منتورینگ دانشکده


دکتر شیما قاسمی
متخصص پروتزهای دندانی


شورای مدیریت مرکز منتورینگ


مدیر دانشجویی مرکز منتورینگ


اساسنامه مرکز منتورینگ


منتورهامنتی ها