برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

مرکز منتورینگ دانشکده
مرکز منتورینگ دانشکده دندانپزشکی تبریز، همانگونه که از نامش پیدا است، به ماندد مراکز منتورینگ دانشگاه های دیگر با هدف ساماندهی و ایجاد نگرش صحیح در دانشجویان نسبت به مسیر تحصیلی و یادگیری مهارت های مورد نیازشان، تشکیل شده است.
به بیان دیگر و برای ارائه تعریفی جامع از منتورینگ، گزینش و انتصاب دانشجویان مناسب از ترم های بالاتر برای راهنمایی و هدایت دانشجویان ترم های پایین تر از جنبه های مختلف تحصیلی، علمی، اجتماعی، عاطفی و کلینیکی و عملی،  منتورینگ نام می پذیرد.
این مرکز هدف هماهنگی و رسمیت بخشی و همچنین صحه گذاری راهنمایی های معمول در دانشگاه ها توسط دانشجویان و انتخاب های شایسته تر و اصولی تر این افراد را درپیش گرفته و تک تک افراد تشکیل دهنده مرکز، هدایت صحیح و حمایت کامل از دانشجویان منقاضی را سرلوحه کار خود قرار داده اند.