برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کمیته نظارت بر روش تدریس

اعضای کمیته نظارت بر روش تدریس
دکتر عدیله شیرمحمدی رئیس کمیته
دکتر رامین نگاهداری دبیر کمیته
دکتر احمد بهروزیان اعضاء کمیته
دکتر سعید نظافتی اعضاء کمیته
دکتر نرمین محمدی اعضاء کمیته
دکتر مریم کوه سلطانی اعضاء کمیته