برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

 

 اعضاء کمیته

 دکتر عدیله شیرمحمدی

رئیس کمیته

 دکتر رامین نگاهداری

دبیر کمیته

دکتر زهرا جمالی 

عضو کمیته 

دکتر فرخ فرهادی 

عضو کمیته 

 دکتر رضا رشیدزاد

عضو کمیته

 معصومه ایوبی فر

 عضو کمیته