برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

برگزيدگان جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 

در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (سال 1396) جناب آقای دکتر محمد سمیعی دانشیار گروه اندودنتیکس بعنوان پژوهشگر برتر بالینی دانشگاه انتخاب شدند.
 
در جشنواره شهید مطهری سال 95 گروه بیماریهای دهان بعنوان گروه برتر بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حیطه اخلاق حرفه ای شناخته شدند. بعلاوه جناب آقای دکتر سعید نظافتی بعنوان هیات علمی نمونه دانشکده دندانپزشکی مورد تقدیر قرار گرفتند. کتاب ملی پریودنتولوژی بعنوان محصول جناب آقای دکتر رضا پورعباس و همکاران پریودنتیکس بعنوان محصول برتر آموزشی انتخاب شدند.
 
 
مقام پژوهشگر دوم برتر دانشگاه در سال 95 در مقطع بالینی  توسط جناب آقای دکتر محمد سمیعی و مقام پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی توسط سرکار خانم دکتر نگین قاسمی و مقام گروه پژوهشی برتر دانشگاه توسط گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریزاخذ گردید
 
 
خانم دکتر مریم کوه سلطانی عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت بعنوان محقق برتر پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در سال 95 برگزیده شدند.
 
رتبه دوم  پژوهشگر برتر دانشگاه در علوم باليني درچهاردهین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1394 توسط جناب آقای دکتر محمد سمیعی دانشیار گروه اندودنتیکس اخذ گردید .

 
جناب آقای دکتر سعید رحیمی استاد گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز بعنوان پژوهشگر برتر سیزدهمین جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريزآذر ماه 1393 انتخاب شدند.  

 مقام پژوهشگر برتر دانشگاه در علوم باليني در دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دیماه 1392 توسط جناب آقای دکتر مهرداد لطفی از اعضای هیأت علمی گروه اندودنتیکس اخذ گردید .

 

 

مقام پژوهشگر رتبه دوم  دانشکده دندانپزشکی دردوازدهمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در دیماه 1392 توسط جناب آقای دکتر سعید رحیمی از اعضای هیأت علمی اندودنتیکس  اخذ گردید .

 

مقام پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی دردوازدهمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در دیماه 1392 توسط سرکار خانم دکتر سودابه کيميائي از اعضای هیأت علمی ترمیمی  اخذ گردید

 

 

مقام دوم پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط سرکار خانم دکتر سودابه کیمیایی و مقام چهارم توسط جناب آقای دکتر مهرداد لطفی در مقطع علوم بالینی در دیماه 1391کسب گردید.

 

 

 مقام سوم جشنواره پژوهشی رازی در دیماه 1391 توسط جناب آقای دکتر مهرداد لطفی از اعضای هیأت علمی گروه اندودنتیکس اخذ گردید.

 
 

مقام پژوهشگر برتر دندانپزشکی در هفدهمین جشنواره رازی دیماه 1390 توسط دکتر ناصر اصل امین آبادی، استاد گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اخذ گردید.
دکتر امین آبادی با ارائه مقاله کارآزمایی بالینی که در مجله معتبر Caries Research منتشر شده، موفق شد رتبه دوم گروه محققین در زمینه علوم دندانپزشکی را کسب کند.
برگزیدگان جوایز خود را از دست رئیس جمهور دریافت نمودند.