جمعه 29 تير 1397 _ 06 ذو القعدة 1439 _ 20 ژوئیه 2018
جستجو :
 
 
 

  

راه‌کارهای کلی پیشنهادی به منظور اجرا برنامه‌های آموزش مجازی

زمان بندی

 کارگروه آموزش مجازی

برنامه عملیاتی کارگروه آموزش مجازی

   کارگروه پژوهش در آموزش

برنامه عملیاتی کارگروه پژوهش در آموزش

 

 کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی

برنامه عملیاتی کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی

 

 

 آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی تبریز

   اعضای رزیدنتی
   اعضای دانشجویی
 
   کارگروه برنامه عملیاتی کمیته آموزش مجازی

زمان بندی

   کارگروه برنامه ریزی آموزشی و دانش پژوهی

زمان بندی

   کارگروه کمیته توانمندسازی اساتید 1

برنامه عملیاتی کارگروه کمیته توانمندسازی اساتید

   کارگروه کمیته توانمندسازی اساتید 2

 

 کارگروه ارزشیابی و ارزیابی  

توانمند سازی اساتید (راهنمای تهیه سوالات بصورت MCQ)