جمعه 28 مهر 1396 _ 29 محرم 1439 _ 20 اکتبر 2017
جستجو :
 
 
 

نفرات اول تا سوم ورودی های هر سال در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95
 

 

 ورودی 89

مینا کهیایی اقدم

19/67

کتایون کاتبی

19/65

نیلوفر عظیما

19/43

 

 ورودی 90

شهریار میرزا زاد

18

سودا موفق

17/67

زهراسادات ترابی

17/54

 

 

 ورودی 91

ثمین غفاری

17/98

حامد محمودی

17/66

میلاد ذکائی

17/45

 ثمین موتمن کریمی

17/45

 

 

 ورودی 92

فروغ احدزاده

17/62

پویا صبانیک

 17/29

مهدیه نقی زاده

17/12

 

 

 

 ورودی 93

 

 

آیسان شهمراد مغانلو

19/36
 

مهدیه اسماعیل زاده

19/07

 

رضا علیزاده

19/04

 

 

 ورودی 94

بهناز کریم زاده

 19/09

مصطفی تربتی

18/9

فاطمه عابدی دیزناب

18/86

 
 

 ورودی 95

شیرین حسن پور

19.57

تینا مهین

19.28

سویل غفاری پورصالح

19.05

 

 

 

 

 

نفرات اول تا سوم ارس ورودی های هر سال در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95
 

 

 ورودی 89

حسام جعفری

19

هادی شکری

18

دنیز صفابخش

18

 

 ورودی 90

نیلوفر بنیادی

17/17

نرمین دریاکناری

16/33

احسان هاشمی

16/28 

 

 ورودی 91

مهسا عظمت

17/62

آیدین اسمعیلیان

17/55

صبا ندروند

16/93

 

 ورودی 92

مهدیه شریف زاده

17/44

سارا حافظ قرآن

17/29

عارفه راثی

17/05

 

ورودی 93
سینا قاسم نژاد 17/05
 سحر مولائی 17/04
 سمیرا شوری باویل  16/46