يکشنبه 30 فروردين 1394 _ 29 جمادى الثانية 1436 _ 19 آوریل 2015
جستجو :
  
 
 

نفرات اول ورودی های هر سال در نیمسال دوم سال 92


ورودی 87 

 مرضیه پرتوقراملکی

 65/17

 علی تراب

 45/17

 آذین خرمدل

 43/17

ورودی 88

محمد رضا امین

13/18

طناز عبدالله زاده

01/18

مهرناز مطیعی

18

ورودی 89

کتایون کاتبی

3/17

 مهسا ملکی قوشقیه

 12/17

 مهسا وطن پور

 73/16

ورودی 90 

زهرا جاهدزاده

67/16

سمیرا محمدمیرزاپور

 65/16

 مهسا راکعی

 19/16

 

ورودی 91

زهره حلیمی

94/17

 ثمین غفاری

43/17 

 صبا خازنی

3/16 

ورودی 92

فروغ محمدی

91/17

 عاطفه فارقی

 76/17

فروغ احدزاده

67/17