يکشنبه 14 آذر 1395 _ 05 ربيع الأول 1438 _ 4 دسامبر 2016
جستجو :
 
 
 

نفرات اول تا سوم ورودی های هر سال در نیمسال اول سالتحصیلی 94-93

 ورودی 88

سجاد شیرازی

18/48

 پریا داودی

17/77

وحید پیشاهنگ

17/68

 ورودی 89

ایشین اکبرزاده

17/73

مینا کهیایی

17/62

کتایون کاتبی

17/36

 

 ورودی 90

زهرا سادات ترابی

17/68

رعنا علوی

17/24

صدیق اسماعیلی

17/11

 

 ورودی 91

فرناز قدیمی

17/21

 زهره حلیمی

 17/21

 ایلین هماورد

17/12

صبا خازنی

16/96

ثمین موتمن

16/96

 

 ورودی 92

محمد حسین اسدی

18/34

مهرناز محمود آبادی

18/15

فروغ احدزاده

18/09

 

 ورودی 93

 توحید بابایی

 19/43

سئودا مشهدی

19/38

نگار قربانی

19/26

 

نفرات اول تا سوم ارس ورودی های هر سال در نیمسال اول سالتحصیلی 94-93

 ورودی 87

فراز خاکی

19

ندا شکری

18

سامان عباسی

18

 ورودی 88

شیما عزیزی

17/17

عذرا کیافر

16/33

ندا جباری

16/28 

 ورودی 89

حسام جعفری

17/62

هادی شکری

17/55

سودا هاشم زاده

16/93

 ورودی 90

شاهین نامور

17/44

اشکان کمال زاده

17/29

رضا علیقلی پور

17/05

 

دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سالتحصیلی 93-92