پنجشنبه 2 فروردين 1397 _ 05 رجب 1439 _ 22 مارس 2018
جستجو :
 
 
 

نفرات اول تا سوم ورودی های هر سال در نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95
 

 

 ورودی 91

ثمین غفاری

17/72

میلاد ذکاتی

17/36

فرناز قدیمی

17/33

 

 ورودی 92

محمدحسین اسدی

17/47

فروغ احدزاده فرهود

17/07

علی زینالی

17/07


نازگل قهرمانی
 
17/02

 

 

 ورودی 93

سئودا مشهدی جلفایی

18/42

مهدیه اسمعیل زاده

18/16

فرزین عربلوی مقدم

18/12

 

 

 ورودی 94

فاطمه عابدی دیزناب

19/38

امیرمحمد دولت آبادی

18/96

امیررضا جامعی خسروشاهی

18/81

 

 

 ورودی 95

شیرین حسن پور


19/34
 

تینا مهین

18/5

فراز رادمند


18/36

 

 

نفرات اول تا سوم دانشجویان دندانپزشکی پردیس  ورودی های هر سال در نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95
 

 

 ورودی 90

حامد علی پور

17/74

نرمین دریاکناری

16/82

شیوا دانش مهر

16/73

 

 ورودی 91

آیدین اسمعیل یان ملکی

16/90

صنم خانمرادی

16/42

ثمینه محمدیان نوید

16/38

 

 ورودی 92

امین قربانی

17/29

مهدیه شریف زاده

17/18

صدف فداکار

17/13

 

 ورودی 93

سمیرا شوری باویل علیائی

17/46

سحر مولائی

17/42

احسان گلچین

17/40