شنبه 30 فروردين 1393 - 18 جمادى الثانية 1435 - 19 آوریل 2014
جستجو :
 تماس با دانشکده دندانپزشکی
تماس با ما :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :


 
 تماس با ما
آدرس: تبریز، خیابان دانشگاه، انتهاى خیابان گلگشت | كدپستى: 5166614711
تلفن: 9-3355965-0411 | فکس: 3346977-0411
|  تلفن مستقیم ریاست : 3340310 | پیامگیر ریاست : 3368808
ایمیل دانشکده dent.fac@tbzmed.ac.ir