چهارشنبه 2 اسفند 1396 _ 05 جمادى الثانية 1439 _ 21 فوریه 2018
جستجو :
 
 
  
 
 
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
دوشنبه سی ام بهمن 1396
يکشنبه بیست و نهم بهمن 1396
شنبه بیست و یکم بهمن 1396
شنبه بیست و یکم بهمن 1396
شنبه بیست و یکم بهمن 1396
شنبه هفتم بهمن 1396
يکشنبه یکم بهمن 1396
يکشنبه یکم بهمن 1396
آرشیو
 
 اخبار آموزشی
سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1396
شنبه دوم دي 1396
شنبه بیست و پنجم آذر 1396
دوشنبه بیستم آذر 1396
سه شنبه چهاردهم آذر 1396
شنبه سیزدهم آبان 1396
سه شنبه دوم آبان 1396
سه شنبه یازدهم مهر 1396
آرشیو
 
 
چهارشنبه بیستم دي 1396
شنبه نهم دي 1396
شنبه دوم دي 1396
شنبه هیجدهم آذر 1396
چهارشنبه هشتم آذر 1396
سه شنبه سی ام آبان 1396
پنجشنبه هیجدهم آبان 1396
چهارشنبه هفدهم آبان 1396
آرشیو
 
 
 
 
 مجلات دانشکده دندانپزشکی
 
 


 
 
 تبریز ۲۰۱۸