يکشنبه 14 آذر 1395 _ 05 ربيع الأول 1438 _ 4 دسامبر 2016
جستجو :
 
 
  
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 اخبار ویژه
جلسه چهارم کوریکولوم روز دوشنبه ...

جلسه چهارم کوریکولوم روز دوشنبه ...

جلسه چهارم کوریکولوم روز دوشنبه مورخه 24/8/95 برگزار شد.
جلسه آموزش ، نقد و بررسی سامانه پژوهان

جلسه آموزش ، نقد و بررسی سامانه پژوهان

به استحضار کلیه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی می رساند با توجه به مکانیزه شدن سیستم مدیریت پژوهش دانشگاه ...
جلسه سوم کوریکولوم روز دوشنبه مورخه 17/8/95 برگزار شد. ...

جلسه سوم کوریکولوم روز دوشنبه مورخه 17/8/95 برگزار شد. ...

جلسه سوم کوریکولوم روز دوشنبه مورخه 17/8/95 برگزار شد. و دروس مربوط به گروه شماره 2 ...
جلسه دوم کوریکولوم در مورخه 3/8/95 در خصوص بازنگری ...

جلسه دوم کوریکولوم در مورخه 3/8/95 در خصوص بازنگری ...

جلسه دوم کوریکولوم در مورخه 3/8/95 در خصوص بازنگری دروس گروه 1...
جلسه اول کوریکولوم در روز 14/7/95 تشکیل شد.

جلسه اول کوریکولوم در روز 14/7/95 تشکیل شد.

جلسه اول کوریکولوم در روز 14/7/95 تشکیل شد و خانم دکتر شیرمحمدی در رابطه با نحوه ...
تشکیل کمیته کوریکولوم دانشکده دندانپزشکی

تشکیل کمیته کوریکولوم دانشکده دندانپزشکی

تشکیل کمیته کوریکولوم دانشکده دندانپزشکی در راستای نیاز به بازبینی و بازنگری کوریکولوم آموزشی جدید رشته دندانپزشکی مقطع دکتری حرفه ای کمیته کوریکول ...
آرشیو
 
 اخبار آموزشی
  جلسه شورای آموزشی مورخه 29/6/95 در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم  اتخاذ گردید.

جلسه شورای آموزشی مورخه 29/6/95 در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیم ...

جلسه شورای آموزشی مورخه 29/6/95 در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 18/5/95 راس ساعت 9 صبح ...

جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 18/5/95 راس ساعت 9 صبح ...

جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 18/5/95 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده آغاز و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 14/4/95 راس ساعت 9 صبح در محل کار ریاست ...

جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 14/4/95 راس ساعت 9 صبح در محل کار ریاست ...

جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 14/4/95 راس ساعت 9 صبح در محل کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
جلسه شورای آموزشی  مورخه 6/2/95 ...

جلسه شورای آموزشی مورخه 6/2/95 ...

جلسه شورای آموزشی راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخه 6/2/95 در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخه 24/11/94 ...

جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخه 24/11/94 ...

جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخه 24/11/94 راس ساعت 9 صبح در دفتر ریاست محترم دانشکده تشکیل و در خصوص نامه های دانشجویان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه  مورخ  27/7/94 راس ساعت ...

جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 27/7/94 راس ساعت ...

جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 27/7/94 راس ساعت 9 صبح در دفتر ریاست دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .
آرشیو
 
 
جلسه شماره 303 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 18/8/95 روز سه شنبه ...

جلسه شماره 303 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 18/8/95 روز سه شنبه ...

جلسه شماره 303 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 18/8/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.
جلسه شماره 302 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 11/8/95 روز سه شنبه ...

جلسه شماره 302 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 11/8/95 روز سه شنبه ...

جلسه شماره 302 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 11/8/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
جلسه شماره 301 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 27/7/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .

جلسه شماره 301 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 27/7/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دف ...

جلسه شماره 301 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 27/7/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
جلسه شماره 300 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/7/6 ...

جلسه شماره 300 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/7/6 ...

جلسه شماره 300 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 95/7/6 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
جلسه شماره 299 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 2/6/95 روز ...

جلسه شماره 299 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 2/6/95 روز ...

جلسه شماره 299 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 2/6/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
جلسه شماره 298 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 19/5/95 روز سه شنبه ...

جلسه شماره 298 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 19/5/95 روز سه شنبه ...

جلسه شماره 298 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 19/5/95 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد .
آرشیو
 
 
 
 
 مجلات دانشکده دندانپزشکی


 
 مخصوص اعضای هیئت علمی