شنبه 1 ارديبهشت 1397 _ 04 شعبان 1439 _ 21 آوریل 2018
جستجو :
 
 
  
  
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
چهارشنبه بیست و نهم فروردين 1397
دوشنبه بیست و هفتم فروردين 1397
چهارشنبه بیست و دوم فروردين 1397
چهارشنبه بیست و دوم فروردين 1397
يکشنبه بیست و هفتم اسفند 1396
پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1396
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1396
پنجشنبه هفدهم اسفند 1396
آرشیو
 
 اخبار جلسات دانشکده
دوشنبه بیست و هفتم فروردين 1397
دوشنبه بیست و هفتم فروردين 1397
يکشنبه بیستم اسفند 1396
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
يکشنبه سیزدهم اسفند 1396
سه شنبه هشتم اسفند 1396
سه شنبه هشتم اسفند 1396
سه شنبه هشتم اسفند 1396
آرشیو
 
 
 
 
 
 
 مجلات دانشکده دندانپزشکی
 
 


 
 
 تبریز ۲۰۱۸